زمان انتشار: ۱۳۹۸ يکشنبه ۸ ارديبهشت ساعت 13:17 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۲/۸ ساعت 13:16    تعداد بازدید: 60    کد مطلب: 78514

معاون اداری و مالی
روزمه و شرح وظایف معاون اداری و مالی


نام ونام خانوادگی : ناصر جمشیدی
عنوان پست سازمانی : رئیس و کارشناس ارشد امور اداری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد امور بیمه
سوابق اجرایی :
• مسئول امور اداری بیمارستان تامین اجتماعی سنندج
• مسئول حراست بیمارستان تامین اجتماعی سنندج
• رئیس و کارشناس ارشد حراست استان
شرح وظایف واحد امور اداری :
• شناخت کار
• آموزش
• ارائه گزارش فعالیتها
- انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات وروشهای استخدام، آموزش و طبقه بندی مشاغل
- تهیه شرح وظایف پستهای سازمانی
- تهیه گزارشات و پیش نویسهای لازم طبق دستور مقام مافوق
• امور استخدام
• تبدیل وضعیت استخدامی پرسنل
• امور تشکیلاتی
- اقدام درمورد تامین نیازمندیهای نیروی انسانی واحدهای تابعه ،اخذمجوز استخدامی ،تمهیدات لازم جهت برگزاری آزمونهای استخدامی ،هماهنگی با گزینش درمورد تبدیل وضعیت استخدامی پرسنل
• نظارت وکنترل بر اجرای مقررات وبخشنامه های اداری
• امورساخت وساز و توسعه
- نظارت بر حسن اجرای ظوابط ومقررات اداری از سوی واحدهای تابعه
- همکاری واقدام در خصوص توسعه فیزیکی ساختمان برابر مجوزهای صادره مرکز وپیش بینی   نیازهای مربوطه
• انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق در راستای اجرای سیاستها وخط مشی سازمان ومدیریت مربوطه
تلفن : ٣٣٢٤٩٠٠٥-٠٨٧
نام ونام خانوادگی : ناصر جمشیدی
عنوان پست سازمانی : رئیس و کارشناس ارشد امور اداری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد امور بیمه
سوابق اجرایی :
• مسئول امور اداری بیمارستان تامین اجتماعی سنندج
• مسئول حراست بیمارستان تامین اجتماعی سنندج
• رئیس و کارشناس ارشد حراست استان
شرح وظایف واحد امور اداری :
• شناخت کار
• آموزش
• ارائه گزارش فعالیتها
- انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات وروشهای استخدام، آموزش و طبقه بندی مشاغل
- تهیه شرح وظایف پستهای سازمانی
- تهیه گزارشات و پیش نویسهای لازم طبق دستور مقام مافوق
• امور استخدام
• تبدیل وضعیت استخدامی پرسنل
• امور تشکیلاتی
- اقدام درمورد تامین نیازمندیهای نیروی انسانی واحدهای تابعه ،اخذمجوز استخدامی ،تمهیدات لازم جهت برگزاری آزمونهای استخدامی ،هماهنگی با گزینش درمورد تبدیل وضعیت استخدامی پرسنل
• نظارت وکنترل بر اجرای مقررات وبخشنامه های اداری
• امورساخت وساز و توسعه
- نظارت بر حسن اجرای ظوابط ومقررات اداری از سوی واحدهای تابعه
- همکاری واقدام در خصوص توسعه فیزیکی ساختمان برابر مجوزهای صادره مرکز وپیش بینی   نیازهای مربوطه
• انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق در راستای اجرای سیاستها وخط مشی سازمان ومدیریت مربوطه
تلفن : ٣٣٢٤٩٠٠٥-٠٨٧

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha