زمان انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۹ خرداد ساعت 15:07 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ساعت 11:17    تعداد بازدید: 2081    کد مطلب: 16068

معاون مدیر درمان تامین اجتماعی استان کردستان


نام ونام خانوادگی : دکتر کاوه منصوری 
عنوان پست سازمانی : معاون مدیر درمان تامین اجتماعی استان کردستان
مدرک تحصیلی : دکتری ( پزشک عمومی )

سوابق اجرایی:
• پزشک معتمد بیمارستان تامین اجتماعی سنندج
•  پزشک اورژانس بیمارستان تامین اجتماعی سنندج
• رئیس و کارشناس ارشد درمان تامین اجتماعی کردستان 

پزشک معتمد بیمه ای استان 

• معاون مدیر درمان ستاد مدیریت درمان کردستان

شرح وظایف معاون مدیر درمان :

• مسئولیت حسن اجرای کلیه امور اجرایی مربوط به تعهدات مندرج در قانون الزام و وظایف اداری و مالی واحدهای درمانی (مستقیم و غیرمستقیم) تابعه استان .
• راهبری و هدایت واحدهای درمانی تابعه و دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی در سطح استان .
• هدایت، سرپرستی و نظارت بر فعالیتهای مربوط به کمیسیونهای پزشکی و مراکز طب کار و خانه های بهداشت کارگری، بهداشت حرفه ای با همکاری ادارات کل ذیربط.
• هماهنگی لازم با اداره کل تامین اجتماعی استان به منظور برقراری ارتباط موثر بین واحدهای طبکار، کمیسیونهای پزشکی و واحدهای حوزه عملکرد .
• اتخاذ تصمیم در مورد مرخصی و پیشنهاد ترفیع، انتصاب و انتقال کارکنان.
• پیشنهاد و اظهار نظر در خصوص ارزیابی و شایستگی و سنجش کارایی و اثربخشی افراد تحت سرپرستی.
تلفن : 33249006-087
 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha