زمان انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۹ خرداد ساعت 14:55 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ساعت 12:29    تعداد بازدید: 1259    کد مطلب: 16066

واحد روابط عمومی


نام ونام خانوادگی : بهرام شرف پور
عنوان پست سازمانی : رئیس و کارشناس ارشد روابط عمومی و امور فرهنگی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت تحول 

سوابق اجرایی:

• کارشناس بارزسی و ناظر بیمارستانی دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
• مسئول امور اداری دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
• کارشناس مسئول روابط عمومی

شرح وظایف واحد روابط عمومی :

• کسب دستورالعملهای لازم از مقام مافوق
• بررسی اطلاعات جمع آوری شده از فعالیتهای مستمر اموردرمان وقوانین ومقررات مربوطه ، مندرجات جراید ، نظرات وشکایات واصله وتهیه گزارشهای لازم واقدام مناسب جهت پاسخگویی به شکایات درحدود سیاست سازمان وپیگیری لازم تا حصول نتیجه مطلوب 
• اقدام مقتضی جهت تفهیم مقررات قانون تامین اجتماعی حوزه درمان جهت بهره مندی بیمه شدگان از حمایتها وکمکها وتسهیل امور درمان واجرای تعهدات قانونی
• برقراری ارتباط با روابط عمومی سازمانها ومؤسسات وابسته به وزارت رفاه وتامین اجتماعی  وهمچنین وزارت بهداشت ودانشکده های پزشکی ، پرستاری وخدمات پاراکلینیکی بمنظور تبادل اطلاعات مربوطه
• استفاده از سیستم ارتباطی جهت تسهیل امر ارتباطات سازمان وکسب نظارت و رفع   مشکلات ارتباطی روابط عمومی استانها وواحدها
• اجرای کلیه تشریفات درارتباط با مراسم ، نمایشگاهها ، بازدید ، کنفرانسها ، جلسات وفعالیتهای بخشهای درمان سازمان در سراسر کشور
• انجام سایر اموری که از جانب مافوق ارجاع میگردد .

تلفن : 33249015- 087
 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha